Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν:

  • Κεφαλομετρική εξέταση
  • Waters-ιγμορείων
  • Oπισθοπρόσθια
  • Πανοραμική ενηλίκων
  • Πανοραμική παιδιών
  • Τομογραφία ΚΓΔ
  • Full-mouth
  • οπισθοφατνική ακτινογραφία
  • Ακτινογραφίες δήξεως

 Επίσης, εκτελούνται εντολές της ΕΥΔΑΠ για  όλες τις ακτινογραφικές εξετάσεις.

Η λήψη ακτινογραφημάτων αποφασίζεται πάντα κατόπιν κριτηρίων και ενδείξεων, διότι η δόση ακτινοβολιας ενέχει κίνδυνο στοχαστικών επιπτώσεων ακόμα και σε χαμηλές δόσεις.

Η απορροφούμενη δόση και η ενεργός δόση ακτινοβολίας στα παιδιά πρέπει να διατηρείται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα σύμφωνα με την αρχή ALARA "As low as reasonably achievable'' με την χρήση προστατευτικών μέσων και σύγχρονης τεχνολογίας μηχανημάτων και υλικών.

 

Who We Are:

Οδοντίατρος Μιχαλάκης Μιχαήλ DDS , Msc
Ιατρός Φωτεινή Μιχαλάκη- Δερνίκου

Λεωφόρος Κηφισίας 38, Αμπελόκηποι, 11526 Αθήνα, Κεντρικός Τομέας Αθηνών